Dr. Paul Mason – Pravda o vysokém cholesterolu (2023)

Cholesterol je pro většinu lidí stále velký strašák. Bohužel ipro spoustu lékařů. Přitom oněm stále nevíme všechno. Většině znás stačí slyšet „máte vysoký cholesterol“ aaniž bychom zkoumali, co to vlastně znamená, necháme si poslušně předepsat léky, které to mají napravit. Jen málokdo se pídí potom, co ten „vysoký cholesterol“ vlastně znamená, ajestli ve skutečně ohrožuje jeho zdraví. Ato je velká škoda.

Lékař, který otevřené tvrdí, že vyšší hladiny LDL-cholesterolu (který většina lidí zná jako ten „zlý“ cholesterol) souvisí sdelším životem, pak může působit jako zjevení. Ono ale všechno, co říká, má hlavu apatu, opírá se opádné důkazy, atento lékař zdaleka není jediný, kdo otom mluví.

Podívejte se naskvělou přednášku doktora Paula Masona, kde se dozvíte všechno potřebné ocholesterolu, včetně toho, jestli ten váš je nebezpečný nebo ne. Ajestli nerozumíte anglicky, přečtěte si dnešní článek, který celou přednášku shrnuje.

(Video) How Much Longer Do You Live on Statins?

O cholesterolu jsem tu psal už několikrát. Otom, co různá označení znamenají, odůležitosti LDL pro naše tělo nebo jak mi Primal strava bohatá nacholesterol ani po7 letech neucpala cévy. Přesto jsem sepsal tento další článek, protože přednáška Paula Masona je prostě skvělá aměl by ji vidět každý. Ať už jste laik, který ocholesterolu nic neví, nebo praktický lékař, který musí denně pacientům vysvětlovat výsledky lipidového panelu.

Všechno, co potřebujete vědět ocholesterolu, ve 20 minutách

Tohle je první ze tří přednášek doktora Masona zposledního ročníku australské nízkosacharidové konference Low Carb Down Under.

Dr. Paul Mason je australský praktický lékař se zaměřením nasport, cvičení anemoci zpovolání. Poletech léčby pacientů spomocí nízkosacharidové stravy amnoha přednáškách nasouvisející témata se zněj stal mezinárodně uznávaný odborník vtéto oblasti. Umí skvěle mluvit amá jedinečnou schopnost složitá témata přeložit dojazyka srozumitelného ipro laiky.

(Video) Flashback Friday: How Much Should You Exercise?

Přednášku si můžete poslechnout tady.

Ve zbytku článku najdete časové značky kvideu avýpisky obsahu. Dotextu jsem doplnil iodkazy navšechny prezentované studie aněkolik obrázků zpřednášky.

00:25 co způsobuje ucpávání cév?

 • Úryvek zreklamy proti kouření, kdy lékař zaorty 32letého kuřáka vymačkává spoustu tukových usazenin.
 • Donedávna jsme zaukládání tuku vcévách vinili tuk acholesterol vnašem jídelníčku. Tento názor se nazývá „lipidová hypotéza“. Zjednodušeně říká, že konzumace tuku zvyšuje hladinu LDL cholesterolu vkrvi, aten pak ucpává tepny. Bohužel, když vroce 1955 americký prezident Eisenhower utrpěl infarkt, stouto hypotézou vyrukovali jedni znejhlasitějších vědců té doby. Od té doby nás tato hypotéza straší.

01:18 Jaké jsou důkazy, že vás vysoká hladina LDL zabije?

 • Odpověď nabízí systematická revize zroku 2016, zkoumající 19 kohortových studií s68 tisíci účastníky. Nejčastějším zjištěním bylo, že jedinci snejvyšší hladinou LDL žili nejdéle.
  16 z19 zkoumaných studii zjistilo, že čím vyšší byla hladina LDL, tím nižší bylo riziko úmrtí.
  Závěry této systematické revize jsou pádné ajejich odmítání nebo ignorování se rovná vědeckému podvodu.

02:25 co je vlastně LDL?

 • Jde osložitou strukturu, zvanou lipoprotein, skládající se ztuku, cholesterolu abílkovin. Tělo vynakládá značné množství prostředků najejí výrobu.
 • Spousta lékařů nesprávně zaměňuje pojmy LDL acholesterol. LDL je mnohem víc než jen cholesterol.
 • LDL nese cholesterol svázaný smastnými kyselinami jako svůj náklad. Cholesterol také tvoří část vnějšího obalu LDL. Jak LDL, tak cholesterol můžeme najít vaterosklerotických plátech.
 • To, že dvě věci existují nastejném místě ve stejnou dobu, ale neznamená, že jedna způsobuje druhou. Musíme rozlišovat asociaci akauzalitu.

03:50 stručný přehled všech lipoproteinů

 • LDL je jen jedna zpěti hlavních tříd lipoproteinů (chylomikron, VLDL, IDL, LDL, HDL), které se od sebe nejvíc liší svou velikostí.
 • Největší druh, chylomikron, se vytváří pojídle. Zapár hodin ale zkrve mizí, takže se jím nebudeme zabývat.
 • HDL se hovorově říká „dobrý cholesterol“.
 • VLDL znamená Very Low Density Lipoprotein (lipoprotein svelmi nízkou hustotou), IDL je Intermediate Density Lipoprotein (lipoprotein se střední hustotou) a LDL je Low Density Lipoprotein (lipoprotein snízkou hustotou). Čím je lipoprotein menší, tím je hustější.
 • VLDL, IDL aLDL jsou vpodstatě ty samé částice. LDL si můžete představit jako vyfouklejší verzi VLDL. VLDL se zmenšuje stím, jak cestou potěle vykládá svůj lipidový náklad.
 • Kde se bere VLDL? Vyrábí ho játra. Cestou porůzných částech těla VLDL ztrácí svůj náklad, stává se zněj IDL, pak LDL, který se vrací dojater, která ho zrecyklují.

5:40 starý mýtus otom, že tuk acholesterol ve stravě zvyšují hladinu LDL

 • Studie prokázaly, že ani cholesterol ve stravě, ani nasycený tuk nezvyšují hladinu LDL.
 • VLDL, IDL iLDL ksobě mají přichycený stejný identifikační protein zvaný Apo B100. Apo B100 funguje jako identifikační kartička, díky které tyto lipoproteiny rozeznají receptory napovrchu jater ibuněk pocelém těle. Pokud nemůžou být identifikovány, protože jejich Apo B100 je poškozený, nemůžou doručit svůj důležitý náklad cholesterolu.
 • Molekuly LDL spoškozeným Apo B100 se pak hromadí vkrvi, protože je nepřijímají ani játra ani další tkáně. To vede ke stavu, kterému se říká zvýšený počet LDL. Protože jsou malé, celkový objem těchto částic není příliš vysoký. Výsledkem je velké množství částic snepříliš vysokou hladinou LDL cholesterolu, kterou nejčastěji měříme. To je důvodem, proč je počet LDL částic mnohem lepším prediktorem kardiovaskulárních onemocnění než celkový objem LDL cholesterolu. Studie zroku 2018 tento závěr potvrzuje. Účastnice svysokým počtem LDL částic měly téměř 2,5x vyšší riziko rozvoje srdečních chorob.

9:08 můžeme zjistit, jestli máme poškozené částice LDL?

 • Odpověď zní Ano. Při poškození se LDL zmenšuje. Čím větší poškození, tím je částice LDL menší. Kpoškození většinou dochází postupně vrůzných fázích.
 • Studie zroku 2014 ukázala, že velké načechrané částice LDL (ty nejsou poškozené) nezvyšují riziko srdečních onemocnění. Čím vyšší ale byl počet malých hustých (poškozených) částic LDL, tím bylo vyšší riziko srdečních onemocnění. I když naměřená hladina LDL cholesterolu byla nízká, přítomnost malých hustých LDL částic předpovídala riziko srdečních onemocnění. Další studie zJaponska zjistila, že lidé ve skupině snejvyšším počtem malých hustých LDL částic měli více než 5x vyšší riziko rozvoje ischemické choroby srdeční než ti ve skupině snejnižším počtem.
 • Přítomnost malých hustých částic LDL umíme zjistit pomocí odstředivek. Od času 10:50 doktor Mason ukazuje, jak vypadají výsledky měření počtu LDL částic uzdravého anezdravého člověka.
 • Studie zroku 2021 zjistila, že pouze zpohledu celkového LDL cholesterolu nebyl rozdíl mezi lidmi sischemickou chorobou srdeční nebo bez ní. Když se ale vědci podívali najednotlivé podskupiny LDL, zjistili, že výskyt částic ve čtvrtém nebo vyšším pásmu (ze sedmi) téměř vždy souvisel sischemickou chorobou srdeční.

13:00 Posouzení rizika srdečních onemocnění nazákladě standardního lipidového panelu

 • Bohužel, toto přesné testování struktury LDL je nákladné. Naštěstí slušnou představu ozdravém rozložení LDL částic můžeme získat ina základě výsledků běžného lipidového panelu. Nejdůležitějším ukazatelem jsou triglyceridy (TG). Analýza více než 5000 pacientů sonemocněním srdce našla jasnou korelaci mezi hladinou triglyceridů apřítomností malých hustých částic LDL. Uosob shladinou triglyceridů pod 0,8 mmol/l existovala pouze 4,2 % pravděpodobnost výskytu malých hustých LDL částic. Naopak 100 % lidí shladinou triglyceridů nad 2,8 mmol/l mělo malé husté částice LDL.
 • Podobně, hladiny HDL cholesterolu pod úrovní 1,3 mmol/l souvisí svýznamně vyšším rizikem výskytu malých hustých částic LDL.
 • Ještě lépe než samotné hladiny LDL aHDL cholesterolu jako prediktor výskytu malých hustých částic LDL slouží poměr (TG/HDL). Poměr TG/HDL (hodnot vmmol/l) nad hodnotou 0,9 souvisí svyšší pravděpodobností výskytu malých hustých částic LDL.
 • Včase 15:38 doktor Mason představuje jednoduchý algoritmus posouzení, zda lipidový profil je aterogenní (pattern B, při kterém můžete mít vyšší riziko ucpávání tepen aměli byste zvážit další testy) nebo není (pattern A, při kterém byste měli mít malé riziko srdečních onemocnění).

15:56 průměr versus individuální případy

 • To, že vysoké hladiny LDL vprůměru souvisí sdlouhověkostí, neznamená že vyšší hladina LDL je dobrá pro každého.
 • Studie zroku 2020 ukázala, že vztah hladiny LDL cholesterolu arizika úmrtí zjakéhokoli důvodu má tvar písmene U, kdy nízké hladiny souvisí slehce vyšším rizikem úmrtí než vysoké hladiny. (Nejmenší riziko autoři zjistili kolem hladiny LDL-C 3,5 mmol/l.)
 • Produkci LDL může zvyšovat několik faktorů. Jedním znich je inzulínová rezistence.

16:42 mléčné výrobky ainzulínová rezistence

 • Možná vás překvapí, že i nanízkosacharidové stravě se inzulínová rezistence může zvyšovat. Často ruku vruce srostoucí hladinou LDL aobvykle najídelníčku svysokým obsahem mléčných výrobků. Vysoký příjem mléčných výrobků může přispívat kinzulínové rezistenci.
 • Studie zroku 2015 zjistila, že užen ve středním věku vysoký příjem mléčných výrobků ukazoval nainzulínovou rezistenci. Další experimentální studie, porovnávající stravu svysokým příjmem mléčných výrobků se stravou bohatou namaso, tento závěr potvrdila. Přestože si účastníci vobou skupinách během 4 týdnů udrželi svou hmotnost, utěch svysokým příjmem mléčných výrobků, došlo knárůstu hladiny inzulínu nalačno.
 • Je třeba zmínit, že přestože mléčné výrobky můžou zhoršit inzulínovou rezistenci, pořád nejsou tak špatné jako většina potravin vběžném jídelníčku západního světa.
  To je důvod, proč vepidemiologických studiích naúrovni celých populací můžou být mléčné výrobky spojovány slepší inzulínovou rezistencí – prostě zjídelníčku vytlačí horší potraviny.
 • Mléčnými výrobky se také můžeme lehce přejíst. Doktor Mason věří, že jedním zdůvodů pro to je, že přirozeně obsahují jistou formu morfinu. Ulidí, kterým chybí cukr, se tak zmléčných výrobků může stát náhražka cukru, která vede kprodukci dopaminu vmozku.

18:23 nedostatek vitaminu B12 azvýšená hladina LDL

 • Existují dobré důkazy otom, že nedostatek vitaminu B12 má kauzální souvislost se zvýšenou hladinou LDL.

18:53 zánět jako důvod zvýšené hladiny LDL

 • Signální molekula, která při zánětu často koluje krví (zvaná tumor necrosis factor-α) zvyšuje uzlatých křečků (jejichž lipidový systém velmi připomíná ten lidský) produkci VLDL až 8x. Proto kdykoli doktor Mason vidí neobvykle vysoké hladiny LDL, hledá možné zdroje zánětu.

19:31 možné příčiny zvýšené hladiny triglyceridů

 • Vedle nadmíry cukru aalkoholu existuje řada možných příčin zvýšené hladiny triglyceridů. Mezi nejběžnější patří: snížená funkce štítné žlázy, onemocnění ledvin, cukrovka, hemochromatóza arůzné léky včetně betablokátorů akortikosteroidů.
 • Stejně jako vpřípadě LDL, pokud vidíte nečekaně zvýšené hladiny triglyceridů, zvažte vedle stravy ijiné možné příčiny.

20:00 shrnutí

 • Příběh oLDL jako hlavní příčině srdečních chorob je zjevně nesmysl.
 • Když ale LDL zoxiduje, může být problémem. Zda se tohle stane dokáže spolehlivě předpovědět poměr TG/HDL.
 • I když LDL není zoxidovaný, hodně zvýšené hladiny LDL můžou ukazovat nanějaký jiný problém, který by neměl být přehlížen.

Dodatek omléčných výrobcích

Tak to bylo vše kobsahu samotné přednášky. Když jsem tohle shrnutí zveřejnil vnaší FB skupině Primal Život, zcela pochopitelně se objevily otázky ohledně onoho zmiňovaného vysokého příjmu mléčných výrobků. Jak vysoký příjem mléčných výrobků vedl kinzulínové rezistenci ao jaké výrobky šlo? Nahlédl jsem doobou zmiňovaných studií azjistil následující adohledal informace oúčastnících adenním příjmu mléčných výrobků.

Osobně mě nejvíc zaujalo, že většina účastníků měla buď nadváhu nebo obezitu (ve druhé studii to dokonce byli všichni) avprvní skupině byl průměrný denní příjem sacharidů skoro 300 gramů. Zajímavé by bylo vidět podobnou studii ulidí nanízkosacharidové stravě sdenním příjmem sacharidů řekněme do150 gramů denně. Zatím ale nic takového nemáme.

Takže doktor Mason sice tvrdí, že ina nízkosacharidové stravě může vysoká konzumace mléčných výrobků vést ke zvýšené inzulínové rezistenci, ale stravě ve zmiňovaných studiích bych nízkosacharidová rozhodně neříkal. To, ale neznamená, že to tak nemůže být, atřeba má doktor Mason ipraktické zkušenosti se svými pacienty napodporu tohoto tvrzení. Přeberte si to sami.

První studie:

 • 272 žen ve středním věku, které neměly diabetes. Střední hodnota tělesného tuku byla 31,7 %, což je mírná nadváha.
 • Celkový denní příjem mléčných výrobků byl rozdělen do3 pásem. Zaujalo mě, že účastnice vnejvyšším pásmu průměrně snědli 296 gramů sacharidů denně (k tomu 78 g bílkovin a67 g tuku). Ženy ve skupině snejnižším příjmem mléčných výrobků denně snědly vprůměru jen o22 gramů sacharidů méně.
 • Ženy veskupině snejvyšším příjmem mléčných výrobků, průměrně denně snědly 2,4 +/- 0,9 porce mléčných výrobků. Zamléčné výrobky se považovalo kravské mléko, sójové mléko, podmáslí, odpařené mléko, acidofilní mléko, kozí mléko, kefír abílý jogurt. To vše ve variantách odtučněné, polotučné, plnotučné. Sýry nesledovali, protože ty mají zpohledu makroživin příliš odlišné složení od vyjmenovaných potravin.
 • Jedna porce nízkotučných/odtučněných, polo iplnotučných mléčných výrobků vždy obsahovala 12 g sacharidů a8 g bílkovin ališila se pouze vobsahu tuku. Nízkotučné výrobky obsahovaly 0-3 g tuku, polotučné 5 g aplnotučné mléčné výrobky měly 8 g tuku.

Druhá studie:

 • Všichni účastníci (celkem 45) měli buď nadváhu nebo obezitu.
 • Během týdnů svysokým příjmem mléčných výrobků měli účastníci denně sníst 4-6 porcí primárně nízkotučnýchmléčných výrobků (mléko, jogurt, tvaroh) asýrů.
 • Velikost porce byla stanovena podle australské normy (např. 250 g mléka, 200 g jogurtu, 40 g tvrdého sýru nebo 120 g ricotty).
 • Průměrný denní příjem sacharidů byl vtýdnech svysokou konzumací masa 182 gramů avtýdnech svysokým příjmem mléčných výrobků 231 gramů.
 • Citace ze závěrů studie: „… výsledky naznačují, že vysoká konzumace mléčných výrobků vporovnání se stravou bohatou nalibové maso snižuje citlivost nainzulín u lidí snadváhou aobezitou, zčehož někteří měli glukózovou intoleranci.

Jak se vám článek líbil? Překvapilo vás vněm něco? A chtěli byste tu vidět podobné články io zbývajících dvou přednáškách doktora Masona (o statinech arostlinných olejích)?

Napište mi prosím dokomentářů.

Úprava jídelníčku aživotního stylu má často nacholesterol větší vliv než léky. Ukážu vám, jak nato.

Chcete mít energie narozdávání, skvělou náladu apostavu jako ze žurnálu? Můžete!
Nebojte se požádat opomoc.

Rád vám pomůžu navaší jedinečné cestě ke zdraví apohodě. Nemusí to být žádná velká věda, dřina aodříkání. Jde to ijednoduše.
Chce to jen správné informace aparťáka, který vás vyslechne, podpoří aporadí, když bude potřeba.

Zarezervujte si zdarma nezávazný 30minutový hovor, kde zjistíte, jak vám jako váš kouč můžu pomoct.
Nebo si sami zkuste, jak skvěle se můžete cítit už zapár týdnů vrámci 21denní výzvy.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 08/30/2023

Views: 5714

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.